English
اولين همايش توسعه پايدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی

معرفی مرکز آموزش سازمان جهاد کشاورزی استان همدان

اهميت آموزش نيروي انساني در بهبود بهره وري و توسعه


    امروز به اعتقاد همه صاحب نظران و متخصصان آموزش و فراگيري علوم، كسب مهارت هاي لازم در زمينه هاي تخصصي به عنوان يك ضرورت اجتناب ناپذير اجتماعي از اهميت و جايگاه ويژه اي در امر توسعه كلان برخوردار است. اين اهميت به ويژه در شكل خاص آن از اين مسأله نشات مي گيرد كه انسان ها نسبت به مدد آموزش توام با پرورش خواهند توانست توانايي هاي نامحدود خود را در ميدان عمل به منصه ظهور برسانند. در سال هاي اخير بحث بهره وري در كشور اهميت فراواني يافته و اين نشانه مطلوبی از گرايش جامعه به مسايل توسعه و حركت در جهت استفاده بهينه از نعمت هاي خداوندي و جلوگيري از فرهنگ اسراف و تبذير مي باشد اگر ما قناعت را به معناي استفاده بهينه از نعمات خداوند در زمينه توليد، توزيع، و مصرف بگيريم اسراف و تبذير را عكس آن قلمداد كنيم آنگاه مشاهده خواهيم نمود. فرهنگ بهره وري در متن تعاليم عاليه اسلام مسترمی باشد. اميرالمومنان(ع) كه مي فرمايند: هركس دو روزش مساوي باشد مغبون است و تیلور معتقد است برای انجام کار ها همواره راه حل بهتری هم است و برهمين اساس می توان به پيشرفتهاي بیشماری دست يافت ، امروزه هر تلاشي كه در جهت ترويج فرهنگ بهره وري در سطح جامعه انجام پذيرد، خدمتي است كه جامعه ما را در بیشبرد اهداف اقتصادي و اجتماعي به پيروزي خواهد رسانيد.

مرکزآموزش جهاد سازندگی شهید غلامی همدان از سال 1362ومرکز آموزش کشاورزی شهیدمدنی از سال1374شروع به فعالیت نموده و در سال1381باهم ادغام وتحت عنوان مجتمع آموزش جهاد کشاورزی به فعالیت خود ادامه داد. اهم وظایف مجتمع به شرح ذیل است.


 معرفي بخش/زير بخش ( شرح اهم وظايف) :

1) آموزش های علمی-کاربردی در بخش کشاورزی:

     نيروي انساني متخصص يكي از مهم ترين داده هاي اقتصاد نوين است چرا كه پيش نياز هرگونه تغيير تحول و تكامل اجتماعي و اقتصادي وجود انسان هاي انديشمند و متحول است شايد به همين دليل دانشمندان اقتصاد منابع انساني متخصص را بزرگترين دارايي و سرمايه اصلي يك جامعه مي دانند بنابراين توجه به اين امر مهم و سرمايه گذاري براي تأمين اين سرمايه ملي از اهميت و اولويت خاص برخوردار است. توجه به بهره وري اين نظام با فعاليت بر رسالت مهم آن يعني تأمين نيروي انساني متخصص مورد نياز ساير بخش هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه تأثير بسزايي در بهره وري ملي و توسعه كشور دارد. ...


  2- آموزش قبل از اشتغال بكار(آموزش توجيهي) تحت نظارت دفترآموزش کارکنان سازمان تحقیقات،آموزش وترویج کشاورزی  .


فوايد و مزاياي آموزش توجيهي:  ......        

1- كاركناني كه تازه به ستخدام درآمده اند مي توانند اطلاعاتي درباره اهداف نهاد يا سازمان، وظايف آن و خط مشي و مقررات مربوط كسب كنند.

2-از طريق آموزش مي توانند وظايفي را كه به ايشان محول خواهد شد را به نحو احسن فراگرفته، در واقع آگاهانه و با اطلاع قبلي به انجام خدمت بپردازند

3- كاركنان را قادر مي سازد كه از طريق بدست آوردن اطلاعات قبلي، نحوه كار با همكاران در محيط كار و ارباب رجوع را فراگرفته در برخورد با معضلات و مشكلات بوجود آمده بهتر و عاقلانه تصميم گيري نمايند

4- ضايعات، خطرات و صدمات ناشي از كار كاهش خواهد يافت.

5 - نسبت به روش هاي جديد انجام كار، وسايل و ابزار جديد و مدرن، آشنايي لازم را حاصل نمايند.

6 - شكوفا نمودن استعدادهاي نهفته كاركنان جديدالاستخدام و تقويت روحيه همكاري و تلاش، احساس مسئوليت، انضباط و وجدان كاري و..                                              

3-آموزش هاي حين خدمت (آموزش ضمن خدمت کارکنان بصورت ملی،منطقه ای واستانی)                                                                                                         
  تحت نظارت دفترآموزش کارکنان سازمان تحقیقات،آموزش وترویج کشاورزی هدف از آموزش هاي رسمي انتقال معلومات و محفوظات نيست، هدف انبار كردن تئوري نتايج بدست آمده و در ذهن كارمندان و كاركنان نيست زيرا اين دست آوردها در كتاب و كتابخانه ها موجود است، تعليم و تربيت صحيح آن است كه انسان را براي جستجوي مداوم راه حل هاي جديد، عملاً معرفي و بكارگمارد. نگرشي كه همراه با كسب دانش به دست مي آيد به مراتب از خود دانش مهمتر است آموزشهاي ضمن خدمت بايد مهارت در تفكر را تقويت كرده، ايجاد تفكر منطقي، انتقادي و انتقاد پذيري در كارمندان بايد اساس اين نوع آموزش ها را تشكيل دهند زيرا انسان متفكر منطقي، از كليه امكانات به بهترين صورت بهر ه گرفته براي بهتر زيستن تلاش وافر مي نمايد. براي اينكه بتوانيم به بهره وري برسيم بايد بدانيم چگونه از آموزش هاي رسمي حداكثر بهره برداري را كنيم. آموزش هاي تخصصي براي پذيرفتن مسئوليت يا حرفه معين  براي آموزش هر مسئوليتي لازم است فردي كه متصدي آن پست ميشود دوگونه دانش و آگاهي داشته باشد:                                                              

الف- آگاهي هاي فني يا مهارت هاي تخصصي مثل مديريت بازرسي، امور مالي، انبارداري، اجراي احكام، اپراتوري و غيره.

 ب - آگاهي هاي محيطي يا مجموعه دانستني هايي كه نشان دهنده شرايط و محيط كاري فرد است و او بايد در آن محيط كار تخصصي خود را انجام دهد. مثلاً كار يك كارشناس حقوق درسازمان جهاد کشاورزی كميته امداد يا ادارات تابعه با يك كارشناس حقوق در استانداري و يا دادگستري با يكديگر متفاوت خواهند بود گرچه دانش فني همه اينها ممكن است يكسان باشد و عنوان آنها كارشناسي حقوق است اما محيط كاري و در نتيجه مسئوليت و نحوه عمل و مجموعه عوامل و امكانات انسان كاملاً متفاوت خواهد بود.                                                                      

  هر شخصي براي آنكه در هر پست يا محيط كاري جديد قرار گيرد براي پذيرش آن بايد آموزش هاي لازم و اطلاعات و آگاهي هاي مربوطه در مورد آن پست يا محيط عملياتي جديد به او داده شود. صاحب نظران در زمينه نقش آموزش مي گويند: آموزش خوب، نارضايتي شغلي و دوباره كاري را به مقدار زياد كاهش داده و كاركنان را آموزش مي دهد كه با تمام ظرفيت خود كار كنند، يك چنين هدف هاي مهمي تحقق نمي يابد مگر آنكه تمام سطوح اداری به اهميت آموزش آگاه باشند. بنابراين ميتوان نتيجه گرفت كه: يكي از عواملي كه تأثير زيادي بر بهره وري داشته و ميتواند در بهبود آن نقش مهمي را ايفا نماید آموزش نيروي انساني است. تكنيكهاي نو و طرح هاي جديد بهبود بهره وري نمي تواند بدون نيروي انساني آموزش ديده در تمام سطوح سازمان به طور مؤثر ايجاد و به كارگرفته شود.


4-آموزش هاي رسمی وحرف کشاورزی تحت نظارت دفترآموزش های رسمی وحرف کشاورزی سازمان تحقیقات،آموزش وترویج کشاورزی

1- 4 ) آموزش های مهارتی دوره های کاردانش –هماهنگ با اداره کل آموزش وپرورش استان(دروس تئوری با آموزش وپرورش استان ودروس مهارتی وتخصصی با کارشناسان خبره بخش کشاورزی)

 2- 4 )  آموزش های فنی وحرفه ای هماهنگ با اداره کل آموزش وپرورش استان

3- 4 ) آموزش های بهره برداران وتولید کنندگان بخش کشاورزی دوره هایی برای کشاورزان ،تولید کنندگان،شرکت های خدماتی،شرکت های تعاونی ونظام مهندسی بخش کشاورزی


سيماي عمومي در بخش/ زير بخش (در حال حاضر) :

این مجتمع از مراکز مطرح استان درزمینه آموزش می باشد.

الف)این مجتمع درحال حاضر897دانشجودرحال تحصیل درمقطع کاردانی وکارشناسی دارد(18رشته و24دوره) ودر تلاش است با توجه به نیاز وامکانات استان دوره  کارشناسی ارشد هم برای استان به ارمغان بیاورد.

ب) این مجتمع درحال حاضر446دانش آموزدرمقطع متوسطه در 21دوره مهارتی کاردانش دارد.که در6 شهرستان استان( همدان ، نهاوند ، کبودرآهنگ ، فامنین ، ملایر، اسدآباد ) مشغول تحصیل هستند.

ج)این مجتمع ازابتدای سال کلیه دوره های ضمن خدمت ملی،منطقه ای واستانی ابلاغ شده را اجرا نموده است.(معادل1107نفرروز که تا پایان سال به5607نفرروز خواهد رسید)

د)این مجتمع ازابتدای سال1206نفر روز دوره بهره برداران اجرا نموده است وتا پایان سال به2631نفرروز خواهدرسید.

 

جايگاه در كشور :

این مجتمع علی رغم تعداد کم نیروی انسانی (37نفر) وفضای بسیار محدود توانسته است همپای مراکز بزرگ کشاورزی کشوردوره آموزشی را درقالب برنامه های مصوب و فعالیتهای واگذار شده برگزارنماید.

 

دسترسی سریع
تاریخ های مهم

مهلت ارسال چکیده به همراه متن کامل مقاله:

14 آذرماه

اعلام نتایج داوری مقالات:

5 روز پس از ارسال مقاله

مهلت واریز وجه و ثبت نام نهایی:

حداکثر یک هفته پس از اعلام نتیجه داوری مقاله

 
اطلاعات کنفرانس
 
اولين همايش توسعه پايدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
روزهای کنفرانس:
از 1392/09/28 تا 1392/09/28
دبیر علمی : دکتر قاسم اسدیان
دبیر اجرایی : مهندس بهاره بهارمستیان
كليه حقوق اين پورتال‌ برای پایگاه استنادی علوم جهان اسلام محفوظ است.
طراحی و اجرا: شرکت آداک